انتخاب متن برای کارت عروسی میتواند به نوعی چالش برای تازه عروس داماد ها باشد!

در ادامه بعضی از متون پر انتخاب را با هم مرور میکنیم 

“به عنوان نکته این را هم در نظر بگیرید که انتخاب متن با توجه به سلیقه فردی و فرهنگی هرشخص
میتواند متفاوت باشد “

 

 

 

آری آغاز دوست داشتن است
گر چه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

خدا هدیه ای به آدم داد
و مهر حوا را به دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند!

وخانه ای میسازیم در بلندای بهار
بر درخت احساس
روی گلبرگ گل نسترنی که از آن عشق خدا می روید
از احساس گل سرخ مدد می گیریم.
و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد.

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال …
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست به جز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
باهم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی
پایان هر رفتن رسیدن است
و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است
در این آغاز همسفر ما باشید

زندگی رسم خوشایندی است
ما گره خواهیم زد
دلها را با عشق زندگی را با مهر
ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم
مقدمتان را گرامی میداریم

دست در دست هم نهاده ایم و سفره دوستی را در دشت آرزوها گسترده ایم تا هر خاطره ای را به زیبایی در دل ها بیاوریم که زندگی تنها یادگاری از محبت است. شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین.

به سنت عشق گرد هم آمدیم آنجا که دوست داشتن تنها دلیل زندگیست.

آمده ایم تا باز کنیم دفتر عشقمان را

آمده ایم آغاز کنیم ره جاودانمان را

در این گیتی

کنارهم

عاشقانه باهم می سراییم

شعر وصالمان را

امشب دست در دست هم تا اوج خوشبختی می رویم تماشایمان کنید.

آغاز می‌کنیم زیستن را
پیوستن
و یکی شدن را
لطف حضور شما در جشن این آغاز مایه شادی ما خواهد بود

سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند
ما داریم ازدواج می کنیم، حضور شما در مراسم ازدواج ما باعث خوشحالیه

در زمان … و مکان …

ما با هم اسم های خود را روی شن و ماسه ها نوشتیم
و امواج دریا آن ها را شست
آن ها را روی قلب های مان نوشتیم
تا برای همیشه آن جا بماند

هر روز تازه و نو است
وقتی می دانم آن را با تو خواهم گذراند …